Referado - найкращі українські реферати

Список використаної літератури

Ключові слова

Випадковий список літератури

Розділ
Кількість

Всі розділи

Фізкультура і спорт - список літератури для рефератів

 1. Метаболизм в процессе физической деятельности.- К.: Олимпийская лит., 1998.-
 2. Методичні рекомендації до курсу "Настільний теніс" для студентів ІІІ курсу факультету фізичного виховання заочного відділення/ В.О.Цапенко, Е.Ю.Дорошенко, О.Ю.Гусак, М.М.Медвідь.- Запоріжжя: ЗНУ, 2005.- 37с.- 3.46
 3. Михайлов Сергей Сергеевич Спортивная биохимия.- М.: Советский спорт, 2006.- 260 с.; ил.
 4. Мозговий Олександр Іванович Спортивна метрологія.- Запоріжжя: ЗНУ, 2005.- 80с.
 5. Мозговий Олександр Іванович, Маковецька Наталія Валеріївна Педагогічні дослідження у фізичному вихованні та спорті.- Запоріжжя: ЗНУ, 2005.- 62с.
 6. Мохан, Рон Биохимия мышечной деятельности и физической тренировки: Перев. с англ. В. Смульского/ Р.Мохан, М.Глессон, П.Л.Гринхафф.- К.: Олимпийская литература, 2001.- 296с.- 25.00
 7. Мухін Володимир Миколайович Фізична реабілітація.- К.: Олімп. літ-ра, 2005.-
 8. Мухін Володимир Миколайович Фізична реабілітація.- К.: Олімпійська література, 2005.-
 9. Навчальна програма підготовки магістрів зі спеціальності 8.010203 "Олімпійський та професіональний спорт", спеціалізація "Біомеханіка спорту".- К.: Науковий світ, 2005.-
 10. Навчання плавання в студентському оздоровчо-спортивному таборі.- Запоріжжя: ЗДУ, 2002.- 24с.
 11. Навчання техніки гри у волейболі: Методичні вказівки/ Укл.Г.Г.Луценко, В.М.Баранов, С.Г.Луценко, З.П.Сердюк.- Запоріжжя: ЗДУ, 2004.- 32с.- 2.56
 12. Науменко Світлана Вікторівна, Гришко Юрій Анатолійович Самоконтроль і самомасаж на заняттях із фізичного виховання.- Запоріжжя: ЗДУ, 2003.- 27с.
 13. Некрасов, Сергій Адрійович Екскурсознавство та музеєзнавство: Навч. посіб. для студ. фак. фізичн. вихован.- Запоріжжя: ЗНУ, 2005.- 75с.- 10.43
 14. Нетто, Игорь Александрович Это - футбол!.- М.: Физкультура и спорт, 1964.- 190с.- 0.27 журналістика
 15. Нисенбойм Эдуард, Расинский Владимир. От МКС до "Спартака": История становления футбольной команды (1922-1935гг.).- М.: Профиздат, 2000.- 112с.
 16. оздоровительных упражнений гимнастики УШУ.- Запорожье: Коммунар, 1989.- 28с.
 17. Олимпии до Москвы: Очерки.- 2-е изд.- М.: Детская литература, 1980.- 223с.- 1.00
 18. Олимпийская энциклопедия/ Гл. ред. С.П.Павлов.- М.: Советская энциклопедия, 1980.- 415с.- 5.40
 19. Основи здоров"я і фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів: 1-11 кл./ Підг. Зубалій М.Д.- К: Початкова школа, 2001.- 112с.- 2.00
 20. Остапенко, Галина Олександрівна Вступ до спеціальності: Метод. рекомен. для студ. фак. фізичн. вихован. спец. "Фізична реабілітація".- Запоріжжя: ЗНУ, 2005.- 50с.- 4.41
 21. Очкалов Олександр Федорович Техніка виконання та методика навчання базовим вправам на гімнастичних снарядах.- Луганськ: Альма матер, 2001.- 66с.
 22. Парубец Раиса Федотовна, Юнина Алла Семеновна Цех здоровья.- М.: Физкультура и спорт, 1986.- 94с.
 23. Педагогика, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту.- Харків: ХХПІ, 2000.- 68с.
 24. Педагогіка туризму.- К.: Слово, 2004.- 296с.
 25. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Збірник наукових праць. №29/ Ред.Єрмаков С.С.- Харків: ХХПІ, 2001.- 108с.- 3.00
 26. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту.- Харків: ХХПІ, 2000.- 56с.
 27. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту.- Харків: ХХПІ, 2000.- 68с.
 28. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту.- Харків: ХХПІ, 2001.- 52с.
 29. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту.- Харків: ХХПІ, 2001.- 56с.
 30. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту.- Харків: ХХПІ, 2001.- 60с.
 31. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту.- Харків: ХХПІ, 2001.- 64с.
 32. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту.- Харків: ХХПІ, 2005.- 104с.
 33. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту.- Харків: ХХПІ, 2005.- 112с.
 34. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту.- Харків: ХХПІ, 2005.- 136с.
 35. Педагогіка,психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту.- Харків: ХХПІ, 1999.- 64с.
 36. Перевощиков, Юрий Алексеевич Состояние организма человека при экстремальных физических нагрузках: Монография.- Одесса: Юридична література, 2004.- 196с.- 16.00
 37. Передерій, Аліна Володимирівна Технічна підготовка спортсменів з наслідками церебрального паралічу з урахуванням особливостей рухової пам"яті (на прикладі легкої атлетики): Спец. 24.00.01. Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. наук з фізич. вихов. і спорту.- Львів, 2002.- 19с.
 38. Пионтковска Александра, Плошай Ева Здоровье и красота.- Варшава: "Sport i turystyka", 1984.- 115с.
 39. Пионтковска Александра, Плошай Ева Здоровье и красота.- Варшава: Sport i Turystyka, 1979.- 116с.
 40. Питание в системе подготовки спортсменов.- К.: Олимп. лит., 1996.-
 41. Питання фізичної та духовної культури, спорту й рекреації.- Сімферополь: Кримск. фак. фіз.культ., спорту і туризму ГВУЗ ЗНУ, 2006.-
 42. Підготовка і проведення студентських туристичних зльотів.- Запоріжжя: ЗДУ, 2003.- 16с.
 43. Плавание.- К.: Олімп. літ., 2000.-
 44. Плавание.- М.: Физкультура и спорт, 1979.- 320с.
 45. Платонов Владимир Николаевич Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения.- К.: Олимп. лит-ра, 2004.-
 46. Платонов Владимир Николаевич, Гуськов Сергей Ильич Олимпийский спорт.- К.: Олимп. лит-ра, 1994.-
 47. Платонов Владимир Николаевич, Гуськов Сергей Ильич Олимпийский спорт.- К.: Олимп. лит-ра, 1997.-
 48. Подготовка судей в гандболе.- Запорожье: ЗНУ, 2005.-
 49. Пономарьов Валентин Олександрович Системи фізичного удосконалювання: історичні аспекти.- Запоріжжя: ЗНУ, 2005.- 32с.
 50. Пономарьов Валентин Олександрович, Папуча Володимир Миколайович Атлетична гімнастика: спеціалізоване спортивне харчування.- Запоріжжя: ЗНУ, 2006.-